Disclaimer

Foto's geplaatst op de website of het forum, die geen copyright “©” vermelding bevatten, worden verondersteld in het publieke domein te zitten. Vermoed u dat één van deze foto's toch in overtreding is met het portretrecht of het auteursrecht, dan kan u dit altijd aan mij melden op het e-mail adres “rudy.mas@rmfoto.be”. Bij een gegronde klacht zal de foto onmiddellijk van de website worden verwijderd. De verantwoordelijkheid van publicatie ligt echter altijd bij de uploader en niet bij de uitbater van de website.

Let erop dat u enkel portretrecht hebt indien u duidelijk herkenbaar bent op de foto en u ook hoofdonderdeel uitmaakt van de foto. Voorbeeld: bij een foto van een kerk waar u toevallig één van de tientallen mensen bent die er toevallig voorbij loopt dan heeft u geen portretrecht en kunt u de foto niet laten verwijderen. (Echter, ik zal hiervoor wel de vaste regel hanteren dat ik u in dergelijke gevallen onherkenbaar zal maken op deze foto's.)

Let erop dat u waarschijnlijk geen beroep kan doen op het portretrecht indien u een “bekende persoon” bent. Politici, magistraten, bedrijfsleiders, filmsterren, kunstenaars, sportfiguren en andere publieke figuren worden verondersteld toe te staan dat hun afbeelding wordt gebruikt. (Indien de foto de persoon in kwestie niet compromitteert!)

Ook als gewone burger moet je aanvaarden dat je in het kader van een openbare manifestatie kunt gefotografeerd worden. Fotografen kunnen altijd opnames maken van een openbare plaats, mét de personen die zich op dat moment daar bevinden.

(Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en naburige rechten, artikel 10.)